niedziela, 21 marca 2010

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz3

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz3
© flickr/jamiep1994

Kwaśnym węglanie, który zamienia się na obojętny i wytrąca w postaci białego nalotu osadzającego się na dnie zbiornika lub na roślinach. W konsekwencji następuje zwiększenie się zasadowości wody. Zjawisko przeciwne, tzw. zakwaszenie wody zachodzi,jeśli wytwarza się w niej nadmiar kwaśnego węglanu wapnia lub dwutlenku węgla,bądź to pod wpływem wzmożonych procesów oddychania roślin i zwierząt, bądź w skutek złego napowietrzania lub pozbawienia zbiornika roślin.

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz2

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz2
© flickr/kharizmarae82

Aż w butelce wystąpi utrzymująca się, nie „szeleszcząca" piana. Ilość zużytego roztworu mydła wskazuje twardość badanej wody w stopniach niemieckich. Błąd przy tej metodzie wynosi od 5 do 10% rzeczywistej wartości. Jest on większy, jeśli woda ma większą twardość, toteż można go zmniejszyć używając do badania wody odpowiednio rozcieńczonej wodą destylowaną (2- lub 4-krotnie) i odpowiednio przeliczając otrzymany wynik. Dla każdego gatunku rybki akwariowe można ustalić najodpowiedniejszą dla niego twardość wody. Woda bardzo miękka ma od 0 do 4°, a nadzwyczaj twarda — ponad 30° ph.

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz1

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz1
© flickr/viktorlantos

Środowisko, w którym ryby stale przebywają, stanowi nie powietrze, jak w przypadku zwierząt lądowych,lecz woda i ona to stwarza decydujące warun­ki dla chowu ryb.

Gdzy sami budujemy akwarium cz2

Ryby akwariowe gatunki - Gdzy sami budujemy akwarium cz2
© flickr/viktorlantos

Zarówno przy budowie nowych zbiorników, jak i naprawach bieżących już używanych naczyń należy zwrócić szczególną uwagę na izolowanie od wody części metalowych (ramy i ewentualnie dna), które w przeciwnym razie stają się powodem powstawania szkodliwych dla ryb związków chemicznych. W tym celu metalowe części po ewentualnym usunięciu rdzy odtłuszcza się np. przez poddanie ich przez 10 minut działaniu papki sporządzonej z wapna palonego i wody ryby akwariowe.

Gdy sami budujemy akwarium cz1

Rybki akwariowe - Gdzy sami budujemy akwarium cz1
© flickr/afiqfitri

Do niedawna jeszcze dość szeroko propagowane było wykonywanie akwa­riów we własnym zakresie. Znacznie jednak bardziej celowe wydaje się naby­wanie, zwłaszcza przez początkujących hodowców, gotowych zbiorników lub przynajmniej powierzanie fachowcom wykonywanie metalowych ram i osa­dzanie w nich dna.

Jaki zbiornik wybrać

Rybki akwariowe gatunki Jaki zbiornik wybrać

Zwykłe naczynia szklane, kształtem zbliżone do przedstawionego na daw­nej rycinie, w przekroju okrągłe, pozostaną nadal najprostszymi akwariami, w których wprawdzie nie najlepiej można obserwować podopiecznych (gdyż wypukłe ściany zniekształcają ich kształty), ale które mają tę zaletę, że są względnie tanie, a także stosunkowo łatwo można je uzyskać nawet na wsi. Słoje szklane mogą zresztą znaleźć bardzo dobre zastosowanie jako jeden z elementów tzw. zaplecza hodowlanego dla niektórych ryb, np. chorych lub też izolowanych z jakichkolwiek innych przyczyn, czy wreszcie dla hodowli roślin wodnych akwarystyka ryby.

Urządzamy akwarium

Ryby akwariowe - Urządzamy akwarium

Na wstępie była już mowa o tym, co oznaczało w starożytnym Rzymie słowo akwarium. Aby się przekonać, jakie ma ono znaczenie we współczesnej polszczyźnie, należy otworzyć źródło naszej skondensowanej wiedzy - Wielką Encyklopedię Powszechną (tom I, str. 113) i przeczytać: „Akwarium - zbior­nik różnej wielkości, najczęściej o prostokątnej podstawie, cały ze szkła lub o ścianach szklanych osadzonych w metalowych lub innych ramach, służący do hodowli i obserwacji zwierząt i roślin wodnych" akwarystyka ryby.

Wstęp

Ale też nadal jeszcze nie każdego stać na wy­marzone podróże do dalekich krajów i kontynentów, śladami słynnych polskich podróżników - Dybowskiego, Strzeleckiego czy Fiedlera. Nie zawsze jednak pamięta się o tym, że wprawdzie niełatwo usłyszeć jak „ryby śpiewają w Uka­jali", ale właśnie dzięki rybom, które odbyły daleką wędrówkę do Europy z Ukajali i innych rzek i strumieni wszystkich niemal kontynentów, można nie ruszając się niemal z wygodnego fotela odbyć czarodziejską podróż poza morza i oceany, mieć w zasięgu ręki egzotyczne ryby akwariowe, cząstkę tego świata istot żywych, dla którego poznania i opisania jeszcze przed kilkudziesięciu laty śmiali podróżnicy odbywali dalekie, a niejednokrotnie i niebezpieczne wyprawy.