środa, 21 kwietnia 2010

Budowa ciała i poruszanie się ryby cz 1

Mimo niesłychanej rozmaitości form i gatunków, wszystkie gatunki ryb wykazują pewien wspólny schemat budowy i kształtu ciała, będący wynikiem dostosowania się na przestrzeni wielu milionów lat do środowiska wodnego. Ryby stanowią jedną z najbardziej zróżnicowanych gromad kręgowców, a przy tym najliczniejszą. Dzielą się one zasadniczo na dwie wyraźnie różniące się grupy: ryby chrzęstnoszkieletowe i kostnoszkieletowe.

Do drugich na­leży znaczna większość ryby akwariowe. Ogólny schemat budowy ciała ryby przedstawiony jest na rysunkach. Od tego ogólnego schematu, planu budowy, zachodzą jednak u poszczególnych gatunków poważne odchylenia. Na kształt i wygląd zewnętrzny ryby w decydujący bowiem sposób wpływa środowisko, które dana ryba zamieszkuje i które narzuca też danemu gatunkowi określony tryb życia m. in. i sposób poruszania się.

Tak więc ryby słodkowodne żyjące w zbiornikach o szybkim przepływie wody mają bardzo słabo rozwinięte płetwy, aby nie stawiały one oporu wodzie w czasie ruchu postępowego. Natomiast ryby z wód stojących lub leniwie płynących, mniej lub bardziej zarośniętych roślinnością mają przeważnie ciało wydłużone*w postaci wrzeciona spłaszczonego po obu bokach, na przekroju poprzecznym przypominające spłaszczony owal, a płetwy dolne rozwinięte. Przykładem mogą tu być ryby labiryntowe i liczne pielęgnicowate.