poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Pozyskiwanie roślin do akwarium

Pozyskiwanie do akwa­rium roślin krajowych nie nastręcza na ogół większych trudności. W warun­kach naturalnych występują one niemal w każdym zbiorniku wodnym, a więc w rowach przydrożnych, kałużach, stawach, torfowiskach, bagnach, mocza­rach, a także w rzeczkach, strumykach i jeziorach. Szukając tych roślin na­leży interesować się wszystkimi zbiornikami w danej okolicy, gdyż często moż­na w nich znaleźć ciekawe i niezbyt pospolite egzemplarze. Poszczególne gatunki występują zwykle regionalnie i dlatego przy lustracji zbiorników wod­nych można skompletować do akwarium różnorodną obsadę roślinną. Najwłaściwszym okresem do pozyskiwania roślin jest wiosna i wczesne lato. Aczkolwiek i w innych porach roku można rośliny przesadzać, to jed­nak wiosenne oświetlenie i ciepło wpływają korzystnie na ich przyjęcie się w nowym podłożu i rozwój. Rośliny wolno pływające zbiera się za pomocą siatki, a zakorzenione w podłożu wykopuje się z dna starając się możliwie jak najmniej uszkodzić korzenie. Przy wyjmowaniu roślin z wody, a następnie przenoszeniu ryby akwariowe ich należy pamiętać, że są one bardzo delikatne a ich liście i łodygi łatwo łamią się po wyjęciu z wody, nawet pod własnym ciężarem. Najlepiej zatem pod­nosić je przy wyjmowaniu z wody lub przenoszeniu ująwszy za nasadę, ko­rzeniami do góry. Rośliny wodne są bardzo wrażliwe na wysychanie, toteż ich transport na większe odległości powinien odbywać się w naczyniu z wodą lub w woreczku plastikowym, do którego rośliny wkłada się obłożone wilgotną ligniną lub zmoczoną gazetą. Pozyskanie do akwarium roślin egzotycznych jest nieco trudniejsze. Gatunki pospolitsze można zwykle nabyć, najłatwiej późnym latem, w skle­pach zoologicznych a także w palmiarniach, ogrodach zoologicznych i innych instytucjach (np. zakładach naukowych) zajmujących się akwarystyką. Warto tu dodać, że niektórzy miłośnicy akwarium zajmują się głównie hodowlą i rozmnażaniem roślin wodnych i od nich można niekiedy uzyskać nadlicz­bowe egzemplarze ciekawszych gatunków egzotycznych.