poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Zanim wprowadzi się ryby do akwarium część 4

Hodując ryby zamieszkujące na swobodzie zbiorniki bagienne, np. malajskie bojowniki, lepiej zrezygnować z dekoracji dna kamieniami, zastępując je raczej korzeniami i kawałkami innego drewna. Szczególnie cenny element dekora­cyjny stanowią korzenie, ale spośród nich należy unikać gnijących, gdyż mogą powodować szybkie psucie się wody. Z tych samych względów trzeba unikać świeżego drewna, natomiast doskonale nadają się do tego celu kawałki drewna znalezione w górskich potokach, w których mokły przez dłuższy czas. Istnieje zresztą szereg ryby akwariowe sposobów przygotowania kawałków drewna do dekora­cji dna akwariów, np. przez wielogodzinne gotowanie w silnym roztworze soli kuchennej. Bardzo dekoracyjnym elementem, zwłaszcza jeśli podłoże ma naśladować dno stawu, są łodygi bambusu lub trzciny. Dla ryb zamieszkujących podwod­ne jaskinie dobre efekty daje instalowanie sztucznych grot ze skorup orze­chów kokosowych. Wreszcie elementem dekoracyjnym akwarium może być odpowiednio urządzone tło, tj. ściana tylna, którą raczej ustawia się poza akwarium, a nie w nim, przez co nie zmniejsza się pojemności zbiornika, a przy tym łatwo jest wymienić tło i używać dowolnych materiałów do jego montażu bez obawy ujemnego wpływu na czystość i jakość wody.