niedziela, 21 marca 2010

Gdy sami budujemy akwarium cz1

Rybki akwariowe - Gdzy sami budujemy akwarium cz1
© flickr/afiqfitri

Do niedawna jeszcze dość szeroko propagowane było wykonywanie akwa­riów we własnym zakresie. Znacznie jednak bardziej celowe wydaje się naby­wanie, zwłaszcza przez początkujących hodowców, gotowych zbiorników lub przynajmniej powierzanie fachowcom wykonywanie metalowych ram i osa­dzanie w nich dna.

Wykonanie akwarium we własnym zakresie składa się z następujących czynności: przycięcie odpowiedniej szerokości pasków z blachy metalowej lub kątowników żelaznych na ramę, połączenie poszczególnych odcinków przez zespawanie lub w ostateczności nitowanie, przycięcie odpowiedniej wielkości płyty ze szkła zbrojonego na dno, pominiowanie ramy, pociągnięcie dna od wewnątrz warstwą lakieru asfaltowego, zwilżenie wewnętrznej strony ram po­kostem, powleczenie jej warstwą kitu miniowego, przycięcie szyb na ściany, przyłożenie i przyciśnięcie szyb od wewnętrznej strony do ram (najpierw dno, później boki dłuższe, a następnie krótsze), usunięcie zbędnego kitu, wygładze­nie jego powierzchni, zalanie wodą gotowego zbiornika na kilka dni w celu dokładniejszego przyciśnięcia szyb do ram, wreszcie po wyschnięciu kitu po­malowanie lakierem zewnętrznych powierzchni ram na dowolnie wybrany kolor, np. stalowoszary lub zielony, ryby akwariowe.

Zarówno przy zakupie, jak i sporządzaniu we własnym zakresie zbiorników ramowych należy pamiętać o tym, że rodzaj i jakość użytego do budowy ma­teriału, a więc blachy (kątowników) i szyb, musi odpowiadać wielkości akwarium, z którą wiąże się bezpośrednio ciśnienie wody na dno i ściany zbiornika. W przeciwnym wypadku tafle szklane mogą łatwo ulec pęknięciu albo woda będzie przeciekać przez niewidoczne szczeliny przy szybie lub przy ramie utrudniając użytkowanie akwarium i stając się źródłem wielu kłopotów dla hodowcy.

Wielkości akwarium musi zwłaszcza odpowiadać grubość użytych tafli szklanych. Przy zupełnie małych zbiornikach, o powierzchni dna nie przekra­czającej 30x30 cm, używa się szyb o grubości 2,5 mm. W miarę wzrostu wiel­kości akwariów, a tym samym i rozmiarów szklanych ścian, konieczne jest użycie grubszych szyb. W sposób przybliżony można by zalecenia w tej sprawie przedstawić następująco:

powierzchnia 10— 25 dcm2 — grubość 3,0 mm
powierzchnia 25— 40 dcm2 — grubość 5,0 mm
powierzchnia 40— 60 dcm2 — grubość 7,5 mm
powierzchnia 60— 80 dcm2 — grubość 10,0 mm
powierzchnia 80—100 dcm2 — grubość 12,5 mm
powierzchnia 100—125 dcm2 — grubość 15,0 mm
powierzchnia ponad 125 dcm2— grubość 17,5 mm


Zalecenia te są tylko przybliżone, gdyż wytrzymałość szyb zależy nie tylko od powierzchni tafli, ale również od jej wysokości i stosunku do długości.

Analogicznie dobiera się grubość blachy, jeśli zostanie użyta na dno zbior­nika. Dla akwariów najmniejszych stosuje się grubość minimalną - 1,5 mm. Im większe rozmiary dna oraz pojemność danego zbiornika, tym ze zrozu­miałych względów blacha na jego dno powinna być grubsza. Orientacyjnie można by przyjąć następujące wytyczne co do minimalnej grubości używanej blachy:

pojemność akwarium 75—150 1 - grubość 2,0 mm
pojemność akwarium 150—450 1 - grubość 3,0 mm
pojemność akwarium 450—750 1 - grubość 4,0 mm
pojemność akwarium ponad 750 1 - grubość 5,0 mm