niedziela, 21 marca 2010

Gdzy sami budujemy akwarium cz2

Ryby akwariowe gatunki - Gdzy sami budujemy akwarium cz2
© flickr/viktorlantos

Zarówno przy budowie nowych zbiorników, jak i naprawach bieżących już używanych naczyń należy zwrócić szczególną uwagę na izolowanie od wody części metalowych (ramy i ewentualnie dna), które w przeciwnym razie stają się powodem powstawania szkodliwych dla ryb związków chemicznych. W tym celu metalowe części po ewentualnym usunięciu rdzy odtłuszcza się np. przez poddanie ich przez 10 minut działaniu papki sporządzonej z wapna palonego i wody ryby akwariowe.

Następnie przed właściwym malowaniem części metalowe powleka się dwukrotnie farbą miniową (650 g oleju lnianego i 350 g minii). Z innych spo­sobów izolowania części metalowych należy jeszcze wymienić przykrycie blaszanego dna od wewnątrz „na kit" szczelnie dopasowaną taflą szklaną.

Gwarancja szczelności akwarium zależy w dużym stopniu również od jakości kitu użytego do osadzania szyb i dokładności samego kitowania, które nie powinno być wykonane przez początkującego amatora. Istnieje kilka recept na dobry kit miniowy; oto jedna z nich: należy ugnieść 10 części (na wagę) mielonej kredy szlamowanej, 1 część pokostu i 1 — oleju lnianego, a na­stępnie, stopniowo starannie ugniatając powstałą masę, dodać 2 części minii.

Niektórzy praktycy zalecają najpierw zmieszać mieloną kredę z minią, co pozwala na bardzo dokładne jej rozprowadzenie, a następnie dodać potrzeb­ną ilość pokostu i oleju lnianego.

Można również w ostateczności zrobić kit do akwarium z gotowego już kitu okiennego dodając do 1 kg 1 łyżkę stołową oleju lnianego i wcierając.


Następnie taką ilość minii, aby kit przybrał intensywną czerwoną barwę. Lepiej jednak tej ostateczności unikać, gdyż nigdy nie wiadomo, jaki jest skład kitu okiennego.

Przy przycinaniu szyb, które następnie umocowuje się w ramach w sposób pokazany na rysunku, należy pamiętać nie tylko o grubości, która jest zależna od wymiarów powierzchni, ale i o luzie przewidzianym na wydłużanie się szyb pod wpływem ciepła. Dlatego wymiary ich powinny być mniej więcej o krótsze niż odległość między beleczkami ramy. Zapobiegnie to pękaniu szyb.