środa, 21 kwietnia 2010

Dalszy opis budowy ryb

Płetwy rybie, to promienie (wyrostki) kostne, rzadziej chrząstkowe, zwykle połączone ze sobą skórą. Rozróżnia się płetwy: grzbietową, ogonową, od­bytową (wszystkie nieparzyste) oraz brzuszne i piersiowe (parzyste). Ich rola w poruszaniu się ryb nie jest jednakowa. Płetwa ogonowa hamuje ruchy końca ciała i osłabia prądy wsteczne. Inne płetwy nieparzyste, a mianowicie grzbie­towa i odbytowa., ułatwiają rybie zachowanie równowagi w ruchu. Płetwy piersiowe i brzuszne służą za stery pionowe; przy ich pomocy ryby akwariowe mogą wykonywać obroty w płaszczyźnie poziomej, a niekiedy również hamować zbyt szybki ruch.

Ryby denne używają swych płetw piersiowych do porusza­nia się po dnie zbiornika wodnego. Ryby są na ogół dobrymi pływakami; ich prędkość wynosi od 3 do 10 nawet metrów na sekundę, to jest 36 km na godzinę. Poszczególne płetwy ryb nie są jednakowo zbudowane. Płetwy brzuszne i ogonowe są zwykle wiotkie i elastyczne, gdy grzbietowa składa się niekiedy z kujących wyrostków w kształcie ciernistych promieni oraz promieni mięk­kich. U niektórych gatunków płetwy nieparzyste tworzą wydłużone obrzeże­nie całego ciała, od grzbietu aż do odbytu.