środa, 21 kwietnia 2010

Koniec opisu budowy ryb

Płetwy u wielu gatunków ryb są nie tylko narządami ruchu, ale stanowią również narzędzie obrony lub napaści. Są one także u wielu grup bogato ubarwione stanowiąc piękną ozdobę a równocześnie w okresie tarła ważny element tzw. szaty godowej. U samców ryb żyworodnych płetwa odbytowa przekształcona jest w narząd kopulacyjny, tzw. gonopodium, za którego pomocą następuje zapłodnienie samicy. Wreszcie należy wspomnieć, że płetwy brzuszne niektórych gatunków ryby akwariowe labiryntowych przekształciły się w długie, narządy dotyku, wyposażone bogato w komórki smakowe.

Interesującym narządem ryb jest tzw. pęcherz pławny, który ma duże znaczenie zarówno dla ich poruszania się, jak i oddychania u nielicznych tylko gatunków pęcherz pławny jest w zaniku, a nawet nie ma go zupełnie. Pęcherz pławny jest to cienkościenny worek błoniasty wypełniony gazem o składzie zbliżonym do powietrza.

Wymiana gazu następuje w zależności od ciśnienia wody bezpośrednio przez jelito lub za pośrednictwem krwiobiegu. Gdy pęcherz pławny kurczy się, objętość całej ryby maleje, co przy niezmienionym ciężarze powoduje, że ciężar właściwy rośnie i ryba może się łatwiej opuścić w głąb wody. Gdy pęcherz się rozszerza, następują zjawiska odwrotne i ryba wypływa ku powierzchni. U niektórych ryb pęcherz pławny połączony jest z narządami równowagi.