niedziela, 25 kwietnia 2010

Inne właściwości organizmu ryby

Ryby, podobnie jak i inne niższe kręgowce, są zwierzętami zmiennocieplnymi, to znaczy, że mają one tę samą temperaturę ciała, co otaczające je środowisko, czyli woda. Na ogół zimna woda opóźnia, ciepła przyspiesza funkcje biologiczne ryby akwariowe .

Oczywiście poszczególne gatunki ryb przystosowane są do życia w rozmaitych, sobie właściwych, przeciętnych ciepłotach. W warunkach akwariowych należy starać się, aby nie trzymać ryb pochodzących z klimatu umiarkowanego w zbyt wysokiej temperaturze, a ryb tropikalnych - w zbyt niskiej. Szybkie zmiany ciepłoty otoczenia, do których organizm ryby nie potrafi się równie szybko dostosować, prowadzą łatwo do różnego rodzaju schorzeń, a nawet do śmierci.

Sposoby oddychania ryb były już pokrótce omówione. Warto tu jeszcze dodać, że tzw. pęcherz pławny oraz narząd równowagi umożliwiają razem z tzw. linią boczną odpowiednie orientowanie się ryb w wodzie. Linia boczna jest to narząd zmysłu informujący rybę o drganiach i kierunkach przepływu wody składa się z kanałów leżących po obu bokach ciała ryby, przebiegających przeważnie od tylnej krawędzi pokrywy skrzelowej do nasady płetwy ogonowej i mających ujścia na zewnątrz w postaci otworów w łuskach lub w skórze.