piątek, 23 kwietnia 2010

Wdalszych stadiach rozwoju jaja

W wyniku tych procesów wstępnych, w dalszych stadiach rozwoju jaja można wyraźnie rozróżnić (u większości gatunków) rozwijający się zarodek oraz tzw. woreczek żółtkowy, magazynujący substancje zapasowe i połączony z zarodkiem siecią naczyń krwionośnych. Zwykle u larw opuszczających osłonkę jajową woreczek żółtkowy jest jeszcze dość duży, tak że w ciągu kilku dni zapewnia on jeszcze larwom niezbędny pokarm.

Dopiero gdy zapasy pokarmowe tego woreczka całkowicie się wyczerpią, larwy przekształcają się w narybek, który zaczyna pobierać samodzielnie pokarm z wody. Stopniowo zanika, typowy dla larw, odmienny kształt i barwa ciała; zaczynają one być coraz bardziej podobne do osobników dorosłych. W tym stadium pozazarodkowym wzrost i rozwój organizmu jest już bardzo powolny (w przeciwieństwie do rozwoju zarodkowego) i ogranicza się do stopniowych zmian ubarwienia oraz kształtu ciała i płetw.

Jedynie u niewielu gatunków, np. u węgorza, wylęgające się z jaj larwy prowadzą dość długo względnie samodzielny tryb życia i całkowicie różnią się swym wyglądem zewnętrznym od dorosłych węgorzy. U nielicznych gatunków rybki u których samica składa ikrę ubogą w żółtko, rozwój zarodkowy w jajach przebiega inaczej, nie zaznacza się u nich bowiem w tym okresie wyraźny podział na zarodek i woreczek żółtkowy, przemianom ulega w równym stopniu cała zawartość jaja.