poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Jak sadzić rośliny akwariowe czesc 2

Po oczyszczeniu roślin przystępujemy do ich sadzenia według z góry ustalonego planu. Najłatwiejsze jest sadzenie roślin przed napełnieniem akwarium wodą. W tym celu w podłożu robi się dołek tak głęboki, aby sięgał dolnej warstwy podłoża, następnie do dołka wkłada korzenie całej rośliny (w ten sposób, aby się nie zawijały do góry) albo dolną część sadzonki, po czym obsypuje piaskiem, który przyciska się nie z góry, lecz z boku (aby nie oberwać korzeni). W celu uniknięcia wypływania większych roślin na powierzchnię obkłada się je, przy łodydze, kamykami, jednak niezbyt dużymi, gdyż silny nacisk może spowodować gnicie korzeni. Zamiast kamieni można użyć do tego celu specjalnych szklanych uchwytów rybki . Jeśli korzenie sadzonych roślin są zbyt długie, lepiej ich końce przyciąć, aby się nie zawijały do góry. Szyjka korzeniowa powinna się znaleźć nad powierzchnią podłoża. Rośliny wrażliwe na przesadzanie lub też wymagające żyźniejszego podło­ża sadzi się nie bezpośrednio do piasku, lecz do specjalnych doniczek akwa­riowych wypełnionych odpowiednią ziemią, które następnie zagrzebuje się w podłożu. Doniczkę unieruchamia się przez przysypanie jej piaskiem lub też przykrycie odpowiedniej wielkości kamieniami. Po posadzeniu roślin w opi­sany sposób akwarium napełnia się powoli i ostrożnie wodą, tak aby nie uszko­dzić roślin i nie zniekształcić uformowanego podłoża. Możliwe jest również sadzenie roślin po częściowym (do 1/3 wysokości) napełnieniu akwarium wodą. Wprawdzie samo wsuwanie korzeni do podłoża jest wówczas kłopotliwe (roślina jako lżejsza od wody jest wypychana ku górze), ale już w trakcie sadzenia można widzieć jak roślina przedstawia się w wodzie i jaką zajmuje w niej przestrzeń. Ponadto w ten sposób sadzone rośliny nie łamią się.