wtorek, 20 kwietnia 2010

Napełnianie akwarium wodą część 1

Po urządzeniu dna i posadzeniu roślin trzeba niezwłocznie przystąpić do napełnienia akwarium wodą. Uprzednio jednak przykrywa się wolną powierz­chnię podłoża (najniższą) odpowiednio złożonym arkuszem papieru pakowego, na który kieruje się strumień ostrożnie wlewanej wody. Zapobiega to znie­kształceniu uformowanego dna, jak też wypłynięciu posadzonych przedtem roślin. Do akwarium nadaje się szczególnie woda źródlana lub deszczowa, jak również rzeczna, jeśli pochodzi z czystych rzek; w przeciwnym razie jest ona nieodpowiednia, gdyż może zawierać wiele zarazków i trujących dla ryby akwariowe zwierząt związków chemicznych (analogicznie przedstawia się sprawa z wodą studzien­ną). Woda z sieci miejskiej w zasadzie nadaje się dla ryb akwariowych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych miastach zawiera ona znaczne ilości chloru, który ulatnia się po kilkunastu godzinach, tak że dopiero po odstaniu się może być użyta do napełnienia akwarium. Niektóre gatunki ryb są szczegól­nie wrażliwe na jakość wody i wymagają określonego jej składu chemicznego.