wtorek, 20 kwietnia 2010

Miejsce dla akwarium

Przy nieco większym komplecie posiadanych akwariów oraz przy skromnej powierzchni większości naszych mieszkań, poważnym problemem dla wielu miłośników staje się wybór miejsca i sposób ustawienia zbiorników. Często hodowcy używają do tego celu różnego rodzaju stojaków piętrowych lub też szafek zaopatrzonych u dołu w szuflady, w których dogodne miejsce znaj­duje różnorodny sprzęt hodowlany, literatura fachowa itp. Ale i przy jednym akwaria wybór dlań miejsca jest sprawą ważną i często rzutującą na powodzenie hodowli. Przede wszystkim należy przeznaczyć dla noszeń.Miejsce ustawienia akwarium musi być dobrze oświetlone. Zbiorniki z rybami krajowymi należy ustawić przy oknie północnym, aby uchronić je, zwłaszcza w letniej porze roku, od zbytniego nasłonecznienia, a tym samym i nagrzewania wody. Akwarium z rybami egzotycznymi najlepiej jest ustawić w pobliżu okna od strony wschodniej, gdyż przy porannym słońcu zarówno ryby, jak i rośliny czują się na ogół najlepiej. Niewiele gorsze jest miejsce przy oknie wychodzącym na zachód. Okno od strony południowej sprzyja intensywnemu naświetlaniu akwarium promieniami słonecznymi, a w wyniku - przegrzewaniu wody oraz nadmiernemu rozwojowi glonów i zbytniemu przesyceniu jej tlenem. Przy skąpej szacie roślinnej może wystąpić zjawisko zbytniego zmniejszenia się ilości tlenu w wodzie, powodujące w wyniku duszenie się ryb. Toteż ustawienie akwarium w pobliżu okna skierowanego na północ jest sprzyjające dla roślin i ryb pochodzących z klimatu umiarkowanego. Hodowca mający do dyspozycji sztuczne oświetlenie i ogrzewanie może również ustawić akwarium w dowolnym położeniu w stosunku do okna, np. w pobliżu swego miejsca pracy lub też w kąciku wypoczynkowym. Należy się starać, aby światło, niezależnie od jego źródła, padało na ryby z przodu zbiornika, gdyż tylko w takim wypadku można w pełni podziwiać ich kolory oraz tęczowe niekiedy blaski. Dlatego też jeśli konieczne jest ustawienie akwarium w pobliżu okna, powinno ono być zwrócone do niego prostopadle swą osią długą.