wtorek, 20 kwietnia 2010

Zasiedlenie akwarium rybami część 2

Po wlaniu do nich wody i wpuszczeniu ryb zawiązuje się je u góry mocno w ten sposób, aby nad wodą pozostała jeszcze warstwa powietrza, które przy związanych z transportem wstrząsach wzbogaca wodę w tlen. Worki plastykowe z przewożonymi rybami umieszcza się na czas transportu w pudłach kartonowych lub odpowiedniej wielkości skrzynkach, przez co zabezpiecza się zbiornik plastykowy przed uszkodzeniem, a ryby akwariowe izoluje się od niekorzystnej temperatury oraz od nadmiernych wstrząsów. Mniej wygodne są, używane do niedawna powszechnie, specjalne termosy lub blaszane płaskie naczynia o przykrywkach uniemożliwiających wylewanie się wody w czasie przenoszenia a równocześnie zaopatrzonych w dziurki pozwalające na dostawanie się do wewnątrz powietrza. Przyniesione do mieszkania ryby nie od razu wpuszcza się do akwarium, lecz dopiero po wyrównaniu się temperatur wody - w naczyniu transportowym i w akwarium. Wówczas przelewa się ostrożnie wodę; wraz z rybami do przygotowanego akwarium.