wtorek, 20 kwietnia 2010

Napełnianie akwarium wodą część 2

Akwarium napełnia się zwykle wodą niemal do górnych krawędzi, jedynie w zbiornikach rozpłodowych wymagany jest stosunkowo niski jej poziom. Po napełnieniu akwarium poprawia się ewentualnie położenie roślin za po­mocą szklanej bagietki lub drewnianej pałeczki oraz uzupełnia się szatę roślin­ną gatunkami pływającymi. Urządzone i napełnione wodą akwarium musi jednak postać co najmniej 2—3 dni, najlepiej cały tydzień, zanim zostaną wpuszczone ryby akwariowe , aby zapewnić przyjęcie się roślin, jak również zakończenie pewnych procesów biologicznych sprzyjających późniejszemu dobremu sa­mopoczuciu ryb. Akwarium urządzone i ustawione na wybranym miejscu przykrywa się zwykle od góry taflą szklaną, kładąc ją na płaskie koreczki umieszczone na metalowej ramie albo na specjalnych metalowych lub plastykowych uchwy­tach. Małe akwaria można przykryć nie pojedynczą taflą, lecz trzema wąskimi, które układa się tak, aby zapewniony był dostęp powietrza do zbiornika. Przykrycie akwarium wpływa na utrzymanie stałej temperatury wody, zapobiega osadzaniu się kurzu na jej powierzchni i uniemożliwia rybom ewentualne wyskakiwanie z niej. W przykrytym zbiorniku szczególnie dobrze rozwijają się rośliny pływające.