niedziela, 25 kwietnia 2010

Narządy zmysłowe są u ryb

Narządy zmysłowe są u poszczególnych gatunków ryb rozmaicie rozwinięte. Największe znaczenie spośród narządów czucia ma wzrok. Oczy informują ryby zarówno o barwach, jak i kształtach czy ruchach otaczającego je świata. Skala rozpoznawanych barw jest prawdopodobnie nawet większa niż u człowieka.

Gałka oczu rybich nie zmienia swych kształtów, może natomiast w mniejszym łub większym stopniu zmieniać swe położenie. Ze zdolnością widzenia wiąże się obserwowana u niektórych ryby akwariowe zdolność zmiany barwy ciała w zależności od barwy otaczającego je środowiska. U większości gatunków ryb narządy węchu i smaku są dobrze, a nawet doskonale rozwinięte.

Ośrodkiem przyjmującym substancje zapachowe rozpuszczone w wodzie są dołki węchowe. Osobniki martwe lub okaleczone wydzielają substancje zapachowe, skłaniające inne osobniki tego gatunku do ucieczki.