środa, 21 kwietnia 2010

Oddychanie i odżywianie się ryb część 3

Zamieszkujące płytkie wody okolic zwrotnikowych ryby labiryntowe uzupełniają tlenem atmosferycznym niedobór tego gazu w otaczającej je wodzie. W tym celu co pewien czas podpływają do powierzchni wody i łapią pyszczkiem powietrze, które przechodzi następnie do narządu zwanego labiryntem; stąd nazwa całej rodziny. Jeśli ryby labiryntowe nie mają dostępu do powierzchni, narząd ten napełnia się wodą, co powoduje ich uduszenie.

Zapotrzebowanie poszczególnych gatunków ryb akwarystyka na tlen zależy w dużym stopniu od środowiska, w jakim one żyją, m. in. od strefy wód, szybkości prądu w zbiorniku a także od trybu życia. Na ogół ryby wód chłodnych i bystrych wykazują znacznie większe zapotrzebowanie na tlen niż ryby wód ciepłych i stojących. Do tych ostatnich grup należy większość ryb akwariowych.