środa, 21 kwietnia 2010

Oddychanie i odżywianie się ryb część 2

Niektóre ryby, i to zarówno krajowe, jak i egzotyczne, potrafią wykorzystywać w razie potrzeby powietrze zawarte w pęcherzu pławnym, zużywając z niego cały zapas tlenu. Inne mają specjalne worki zbliżone swym kształtem do płuc a służące do magazynowania powietrza atmosferycznego; jeszcze inne, tzw. ryby płucodyszne, mają oprócz skrzeli odpowiednie narządy oddechowe połączone z jamą ciała i pozwalające im na oddychanie w razie konieczności powietrzem atmosferycznym a tym samym przebywanie przez pewien czas poza środowiskiem wodnym bez szkody dla organizmu.

Ten podwójny system oddychania występuje jako zjawisko stałe u tzw. ryb akwarystyka dwudysznych, mających oprócz skrzeli także płuca stanowiące ślepe odgałęzienie brzusznej strony przełyku; nie mają one natomiast pęcherza pławnego. Wreszcie tzw. jelitowy system oddychania spotykamy m. in. u piskorza. U tego gatunku i niektórych innych powietrze zaczerpnięte przez jamę ustną traci część tlenu przechodząc przez przewód pokarmowy.