piątek, 23 kwietnia 2010

Oprócz ryb jajorodnych

Oprócz ryb jajorodnych, to jest rozmnażających się za pomocą ikry, znamy również ryby żyworodne, należące zresztą do bardzo rzadkich. Jedynie u ryb chrzęstnoszkieletowych, do których należą rekiny i płaszczki, spotyka się żyworództwo.

Spośród ryb akwariowych do żyworodnych należą wszystkie gatunki ryb z rodziny piękniczkowatych, m. in. pospolite i bardzo dobrze znane większości hodowców gupiki i mieczyki. Interesujący jest przebieg procesów życiowych u ryb jajorodnych — od zapłodnionej ikry do narybku a następnie dorosłej ryby akwariowe .

Komórki jajowe u poszczególnych gatunków ryb różnią się bardzo zarówno wielkością, jak i barwą a także budową ich zewnętrznych powłok. Z jaja zapłodnionego wewnątrz lub na zewnątrz organizmu samicy rozwija się stopniowo nowy osobnik. Początkowo rozwój ten polega jedynie na wzroście liczby komórek, połączonym ze stopniowym przetransportowaniem substancji zapasowych do niektórych spośród tych komórek. Następnie zaznacza się specjalizacja komó¬rek, których ilość wciąż wzrasta, tworzenie się układów narządów i wreszcie samych narządów.