czwartek, 22 kwietnia 2010

Ryby zapłodnienie wewnętrzne

Zapłodnienie wewnętrzne występuje ze zrozumiałych względów u ryb żyworodnych a także u większości ryb chrzęstnoszkieletowych. U pozostałych ryb mamy do czynienia z reguły z zapłodnieniem zewnętrznym. Samce ryb wydalają na ogół bardzo dużą ilość plemników, tak że jeden osobnik tej płci może zapłodnić wiele samic.

Również samice rybki składają komórki rozrodcze - jaja, zwane u ryb ikrą, w bardzo dużych ilościach. Niektóre jednak samice składają ikrę tylko w niewielkiej ilości; np. samica ciernika znosi do gniazda nie więcej niż 100 jaj.