czwartek, 22 kwietnia 2010

U ciernika występuje zjawisko

U ciernika występuje bardzo charakterystyczne zjawisko budowy gniazda i opieki nad ikrą i narybkiem, które w równym stopniu nie zaznacza się u żad­nego innego gatunku ryb akwariowych. Gniazdo buduje samiec, nadając mu kształt kulisty i zlepiając poszczególne jego części lepką cieczą, wydzielaną przez specjalne gruczoły. Samiec sprawuje następnie opiekę nad gniazdem, zapędzając do niego samice, aby składały tam ikrę.

Z kolei przez poruszanie silnie płetwami odświeża on wodę nad ikrą a po wykluciu się narybku czuwa nad jego bezpieczeństwem nie wahając się zaatakować w jego obronie nawet większych od ryby akwariowe siebie ryb.

Większość gatunków ryb nie ma rozwiniętego instynktu rodzicielskiego i nie zdradza żadnej troski ani o złożoną ikrę, której nie zabezpiecza zupełnie przed wrogami, ani o wylęgłe z niej potomstwo. Niektóre ryby, np. łososiowate, pielęgnicowate i labiryntowe, zagrzebują ikrę w piasku na dnie zbiornika względnie przytwierdzają ją do kamieni, roślin i wyszukiwanych specjalnie do tego celu przedmiotów w wodzie.