poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Zanim wprowadzi się ryby do akwarium część 1

Gotowe do użycia akwarium, nawet napełnione przygotowaną zawczasu wodą, nie nadaje się jeszcze do zasiedlenia, zanim odpowiednio się nie urządzi jego wnętrza. Nowe akwarium nigdy od razu nie urządza się, lecz pozostawia napełnione wodą, często zmienianą, na kilka dni, aż zniknie nieprzyjemny zapach kitu, farb, lakierów itp. Następnie wodę usuwa się i przystępuje do ostatecznego przygotowania zbiornika. Pierwszym stadium urządzania akwarium ryby akwariowe jest przygotowanie podłoża. Obecnie nie stosuje się już podłoża z gliny, ziemi czy torfu, lecz wyłącznie z gruboziarnistego piasku lub drobnego żwirku rzecznego, o średnicy ziaren od 1 do 3 mm. Takie podłoże nie powoduje mętnienia wody, dobrze trzyma się dna i jest łatwe do oczyszczania (przepłukiwania).