środa, 14 kwietnia 2010

Oświetlenie akwariów

Najlepsze, zarówno dla ryb jak i roślin, jest oświetlenie naturalne. Oświetlenie sztuczne powinno być stosowane tylko w ostateczności, przy niekorzystnych warunkach lokalowych (ciemne pomiesz­czenie) oraz dużej liczbie zbiorników ustawionych piętrowo i wzajemnie się zaciemniających, ale może być równie stosowane w celu uzyskania efektów świetlnych. Oświetlenie sztuczne pozwala ponadto na obserwację ryb w go­dzinach wieczornych, po zakończeniu dziennych zajęć, jak również przedłuża tzw. dzień świetlny dla roślin, które dzięki temu dłużej asymilują, a także korzystnie wpływa na różne gatunki roślin i ryby akwariowe egzotycznych, pochodzące z okolic podzwrotnikowych, gdzie nie występują tak znaczne jak w naszych warunkach klimatycznych różnice w długości dnia świetlnego. W przypadku oświetlenia naturalnego najlepsze jest oświetlenie z góry i nieco z przodu. Pobudza ono rośliny do szybkiego wzrostu a odbijające się promienie świetlne pozwalają na dogodne obserwowanie ryb i podziwianie ich barw i kształtów. O ile akwarium umieszczone jest między patrzącymi a źródłem światła ryby i rośliny widoczne są tylko jako sylwetki. Do doświetlania akwariów można użyć bądź zwykłych żarówek, bądź tzw. świetlówek. Te ostatnie są o tyle lepsze, że ich wydajność jest około 4 razy większa od wydajności zwykłych żarówek, które ponadto tylko 5% energii prądu zamieniają na światło, resztę zaś na ciepło. Świetlówka powinna być tak umieszczona nad akwarium, aby oświetlała tylko jego wnętrze.

Filtrowanie wody w akwarium cz. 1


Filtrowanie wody w akwarium cz. 2