piątek, 7 maja 2010

Miedzianek obrzeżony

Miedzianek obrzeżony (Hasemania marginata) ryby akwariowe. Nazywany jest również hazemanią obrzeżoną. Zamieszkuje on położone wśród gęstych dżungli rzeki południowo-wschodniej Brazylii. Do Europy sprowadzony został po raz pierwszy w roku 1938. Miedzianek należy do najmniejszych ryb akwariowych; osiąga długość do 4—5 cm. Samiec jest bardziej smukły od samicy, a jego ubarwienie ma czerwonawy odcień. Jest to bardzo ruchliwa rybka i żyjąca w zgodzie z przedstawicielami innych gatunków rybki.

Akwarium, o pojemności 20—50 1, powinno być dość gęsto obsadzone roślinami. Temperatura wody — 20—25°. Za pożywienie dla ryb dorosłych mogą służyć zarówno żywe, drobne zwierzęta, jak i pokarm suchy. Rozmnażanie ryb tego gatunku nie jest trudne. Zbiornik rozpłodowy o pojemności 8—10 I, powinien mieć podłoże z przemytego gruboziarnistego piasku. Temperatura wody w czasie tarła i wychowu narybku wymagana jest w granicach około 25°. Obsadę tarłową stanowi 1 para. Po dość burzliwym tarle samica składa wśród roślin 150—200 brązowawych jaj. Tarlaki należy natychmiast zabrać, gdyż niszczą one ikrę i pożerają narybek. Larwy wylęgają się po 24 godzinach, a po 3—4 dniach pływają już swobodnie w poszukiwaniu pokarmu, którym powinien być najdrobniejszy plankton. Wychów narybku nie nastręcza wiele trudności.