wtorek, 18 maja 2010

Razbora klinowa

Razbora klinowa (Rasbora heteromorphd). Gatunek ten zamieszkuje gęsto zarosłe, wolno płynące wody południowo-wschodniej Azji, m. in. Sumatry i półwyspu Malajskiego. Do Europy sprowadzono ją po raz pierwszy w 1906 r. Razbora klinowa dorasta do 4 cm. Samiec jest smuklejszy i jaskrawiej ubarwiony, płetwę brzuszną ma klinowato wydłużoną.

Jest to ryba akwariowe bardzo ruchliwa i zgodnie współżyjąca z innymi gatunkami. Akwarium pożądane o pojemności od 20 do 50 1, ustawione w słonecznym miejscu; woda, o temp. 22—26° (razbora znosi dobrze i nieco chłodniejszą), lekko kwaśna (pH — 5,5—6,5), o twardości niższej od 3° DH. Za pokarm służy plankton żywy i suszony. Rozpłód przeprowadza się w zbiornikach o pojemności 10 1, napełnionych miękką wodą o temp. 26—28°. Na tarlaki wybiera się 1 starszego samca i 1 młodą samicę. Podłoże — z dobrze wygotowanego piasku; w środku, w doniczce torfowej umieszcza się kryptokorynę. Jaja składane są w partiach po 3—5 sztuk na spodniej stronie liści. Po ich złożeniu tarlaki należy usunąć, a zbiornik zaciemnić na 6 dni. Larwy wykluwają się po 36 godzinach, a po 4—5 dalszych dniach narybek zaczyna już pływać. Początkowo podaje się młodym rybkom najdrobniejszy plankton lub larwy oczlików, następnie przechodzi się na dowolny pokarm żywy lub suchy plankton.