poniedziałek, 10 maja 2010

Smuklacz pryskacz (Copeina arnoldi)

Smuklacz pryskacz (Copeina arnoldi). Ryba ta, znana również pod nazwą „kopeina Arnolda", zasiedla wody dorzecza dolnej Amazonki i Rio Para, zwłaszcza zarośnięte i niezbyt głębokie. Do Europy sprowadzono go po raz pierwszy w 1905 r. Samiec osiąga 8 cm długości, samica — 6 cm. Samiec jest jaskrawiej ubarwiony oraz ma wydłużone płetwy. Smuklacz odznacza się żywym usposobieniem; często wyskakuje ponad powierzchnię wody. Do chowu tej ryby akwariowe nadają się zbiorniki średniej wielkości. Pomiędzy powierzchnią wody, dobrze pokrytą pływającymi roślinami, a taflą przykrywającą powinien być odstęp przynajmniej 8 cm.

Minimalna temperatura wody — 18°, optymalna —22—25°. Za pożywienie może służyć zarówno pokarm żywy, jak i suszony plankton. Obsadę zbiornika rozpłodowego powinna stanowić para dorosłych ryb. Woda, o temp. 24—28° i pH — 5,5—6,5, wymagana jest miękka (2—4° DH). Samica składa 50—120 jaj na liściach roślin wynurzonych oraz na spodniej stronie szyby przykrywającej akwarium; samiec aż do wyklucia się larw, co następuje zwykle po 36 godzinach, spryskuje ikrę co pewien czas wodą za pomocą płetwy ogonowej. Larwy po wykluciu spadają do wody; tarlaki należy wtedy odłowić. Pierwszym pokarmem powinien być najdrobniejszy żywy plankton, później przesiane drobne skorupiaki. Dalszy wychów narybku nie jest kłopotliwy.