niedziela, 21 marca 2010

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz1

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz1
© flickr/viktorlantos

Środowisko, w którym ryby stale przebywają, stanowi nie powietrze, jak w przypadku zwierząt lądowych,lecz woda i ona to stwarza decydujące warun­ki dla chowu ryb.

W warunkach hodowli akwariowej hodowcę z reguły interesują następu­jące wskaźniki jakości wody: skład chemiczny, twardość, odczyn i tempera­tura. Za pomocą specjalnych urządzeń stara się on regulować je tak, aby od­powiadały wymaganiom trzymanych w danym akwarium ryby akwariowe roślin i zwierząt. Toteż przed omówieniem rodzaju stosowanych urządzeń i zasad ich działania konieczne jest choć ogólne zapoznanie się z wodą jako środowiskiem zwierząt i roślin wodnych w warunkach naturalnych i sztucznych, a zwłaszcza z jej znaczeniem dla życia ryb.