środa, 14 kwietnia 2010

Filtrowanie wody w akwarium cz. 1

Filtry są ważnym urządzeniem pomocniczym. Ich zadaniem jest stałe utrzymywanie w akwariach czystej i przezroczystej wody. Są one wprawiane w działanie za pomocą pompy powietrznej; zużycie powietrza jest w tym wypadku stosunkowo duże. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje filtrów — wewnętrzne, wbudowane niejako w dno akwarium, oraz zewnętrzne, w postaci niewielkiego zbiorniczka, zawieszonego na ścianie akwarium, u jej górnej krawędzi. Filtry wewnętrzne mają szereg zalet, m. in. wpływają na dobry rozwój roślinności, jak również zapobiegają procesom gnilnym w podłożu. Wadą natomiast są duże trudności związane z koniecznym okresowym i to dość częstym ich czyszczeniem akwarystyka ryby , wskutek czego nadają się one raczej do dużych akwariów wystawowych, a nie do mniejszych z reguły zbiorników będących własnością amatorów. W filtrze zewnętrznym woda z akwarium przechodzi stopniowo przez następujące warstwy: a) grubego żwiru, b) drobnego żwirku, c) waty perlo­nowej lub stylonowej, tworzących łącznie tzw. filtr wstępny, w którym zatrzy­mują się większe cząstki zanieczyszczenia, następnie d) warstwę węgla aktywowanego (najgrubszą), gdzie zatrzymują się wszelkie zanieczyszczenia che­miczne, a więc m. in. produkty gnicia resztek pokarmu, szczątków martwych roślin oraz odchodów ryb, i wreszcie e) warstwę zewnętrzną grubego żwiru.