środa, 14 kwietnia 2010

Filtrowanie wody w akwarium cz. 2

Obieg wody z akwarium przez filtr uzyskuje się przez połączenie zbiornika z filtrem za pomocą rurki zgiętej w kształcie litery U, powodującej, że poziom wody w filtrze jest identyczny z jej poziomem w akwarium. Przez rurkę tę wpływa do filtru woda z akwarium na miejsce już oczyszczonej, która wtłacza­na jest pod ciśnieniem doprowadzanego powietrza przez przewód odprowadza­jący do akwarium.
Zużycie powietrza przez filtr jest stosunkowo duże. Długość działania filtru nie powinna przekraczać 3 miesięcy; po upływie tego czasu należy wymienić warstwy oczyszczające, z tym że węgiel aktywowany może być użyty ponownie po starannym wygotowaniu, które ma na celu m. in. usunięcie znajdującego się w nim powietrza. Węgiel aktywowany nadaje się do filtrów tylko specjalnie przygotowany do potrzeb akwarystyki, gdyż jedynie taki daje zadowalające wyniki oczyszczania wody z produktów rozkładu substancji organicznych. Filtry mogą być wypełnione również i innymi materiałami odsączającymi. Ostatnio coraz częściej zaczęto stosować w akwarystyce filtry torfowe, które według dotychczasowych doświadczeń okazały się nawet lepsze od ryby akwariowe węglowych . Torf może znaleźć zastosowanie zamiast węgla aktywowanego zarówno w filtrach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do tych celów najlepiej nadaje się torf ogrodowy, który należy w zbiorniku silnie ubić, aby w możliwie dużym stopniu usunąć z niego powietrze. Do akwarium o pojemności 25 np. 20x25x50 cm, nadaje się filtr torfowy o pojemności około 0,5 L. Na zakończenie wypada podkreślić, że filtr tylko w niewielkim stopniu przyczynia się do wzbogacenia wody w tlen, gdyż stosunkowo znaczne jego ilości zużywają gnijące cząstki organiczne zatrzymane w jego powierzchnio­wych warstwach.