poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Jak długo ryby żyją

Miłośników akwarystyki, zwłaszcza hodowców pielęgnujących posiadane ryby od ich przyjścia na świat, interesuje niewątpliwie sprawa długowieczności poszczególnych gatunków. Odpowiedź na tego rodzaju pytanie jest trudna, gdyż badania na ten temat prowadzone w warunkach akwariowych nie dają jednoznacznych wyników.

Nic w tym dziwnego, ponieważ w sztucznych, akwariowych warunkach życie ryby akwariowe może być skrócone lub też nienaturalnie wydłużone. Na ogół uważa się, że u ryb akwariowych większość osobników dożywa zaledwie kilka lat (3—5).

Dłuższy żywot wiodą jedynie niektóre gatunki z rodziny karpiowatych, np. karasie złote — welony czy tebskopy, u których poszczególne osobniki osiągają niekiedy wiek 20 i więcej lat. Niektóre ryby drapieżne, np. szczupaki, żyją tak długo jak ludzie, a więc 50 do 70 lat, pewne zaś gatunki z rodziny jesiotrowatych — nawet powyżej 100 lat. Interesującym niewątpliwie dla każdego hodowcy faktem jest nieustanny wzrost ryb przez całe życie. Jedynie tempo tego wzrostu jest w młodym wieku znacznie szybsze.