środa, 5 maja 2010

Ryba rybie nie równa

Spośród tysięcy znanych gatunków ryb niewielka tylko część może być trzy¬mana w akwariach amatorskich, a to głównie ze względu na szczupłe na ogół rozmiary zbiorników wobec wielkości ryb wielu gatunków. Wprawdzie istnieją duże akwaria ekspozycyjne, o pojemności często kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy litrów, zawierające nawet 200-kilogramowe okazy, ale są to zbiorniki spełniające zadania dydaktyczne i dostępne do oglądania dla zwiedzającej publiczności.

Dalszym czynnikiem ograniczającym hodowlę ryb akwariowych są wymagania poszczególnych gatunków, np. co do pokarmu, ciepłoty i jakości wody, niemożliwe do zaspokojenia w warunkach niewielkich hodowli. Hodowcy ryb akwariowych, zwłaszcza początkujący amatorzy, zadają sobie często pytanie, dlaczego zatem hoduje się w akwariach przeważnie ryby egzotyczne, a pomija się niemal całkowicie gatunki krajowe.

O tym, że tak jest w istocie, decyduje nie tylko większa różnorodność ryb egzotycznych pod względem kształtów i ubarwienia, a tym samym i większa atrakcyjność dla hodowcy, lecz także łatwiejszy wybór, gdyż jest ich znacznie więcej niż krajowych (tych ostatnich jest zaledwie około 70 gatunków). Decydującym czynnikiem jest jednak fakt, że na ogół wymagania środowiskowe krajowych ryb. Inne strony z ryby akwariowe . Słodkowodnych są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do zaspokojenia w warunkach domowych.