środa, 21 kwietnia 2010

Oddychanie i odżywianie się ryb część 1

Wspomnieliśmy już o znaczeniu pęcherza pławnego dla oddychania ryb. Przede wszystkim jednak do oddychania służą rybom skrzek, leżące pod tzw. pokrywami (wieczkami) skrzelowymi. Ryba oddycha w ten sposób, że dzięki ruchom mięśni jamy gębowej i pokryw skrzelowych woda wciągana jest rytmicznie do jej pyska a następnie wyrzucana na zewnątrz przez otwory skrzelowe.

Woda opłukując skrzela ryby akwariowe oddaje rozpuszczony w niej tlen krwi krążącej w gęsto splecionych drobniutkich naczyniach krwionośnych tzw. listków skrzelowych, a jednocześnie pobiera z krwi dwutlenek węgla. Listki skrzelowe działają zatem analogicznie jak pęcherzyki płucne człowieka czy innych kręgowców płucodysznych. Opisany schemat oddychania nie jest bynajmniej typowy dla wszystkich grup ryb akwariowych. Pod tym względem poszczególne gatunki różnią się dość znacznie.