poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Oziębianie wody w akwarium

Hodowla krajowych ryb akwariowych natrafia m. in. dlatego na poważne trudności, że niełatwo jest utrzymać w naszych warunkach odpowiednio niską temperaturę, zwłaszcza w porze letniej, gdy woda w niewielkich zbiornikach szybko się nagrzewa. Podwyższenie tempera­tury wody powyżej normy znosi bardzo źle szereg gatunków ryb, zamieszku­jących górny bieg rzek, strumienie górskie lub jeziora zasilane przez źródła albo potoki górskie. Zachodzi wtedy konieczność ochładzania wody. Niekie­dy wystarczy doprowadzenie do akwarium przepływającej zimnej wody z kranu, co wiąże się ze wzbogaceniem jej w tlen. Można również zbiornik, z którego doprowadza się wodę do akwarium, umieścić w naczyniu z lodem. W razie zbyt wysokiego podniesienia się temperatury wody w akwarium można sobie poradzić wkładając do niego metalową, szczelnie zamykaną puszkę z tłuczonym lodem z solą. W braku lodu można puszkę tę napełnić mieszaniną oziębiającą (10 części wagowych wody, 7 części saletry oraz 5 części salmiaku). Zarówno przy ogrzewaniu, jak i ochładzaniu wody nieodzownym przy­rządem jest termometr. W handlu znajdują się specjalne termometry — pły­wające pionowo (z podziałką zanurzoną w wodzie lub wystającą ponad jej powierzchnię), odpowiednio obciążone u dołu, oraz zaopatrzone u dołu w płytkę szklaną, którą można wcisnąć w podłoże dla ryby akwariowe . Ten ostatni termometr jest najodpowiedniejszy, gdyż jego nieruchomość ułatwia odczytywanie tem­peratury, poza tym wskazuje on ciepłotę wody przy dnie akwarium, gdzie jest ona najniższa. Można również mierzyć temperaturę wody innymi termometra­mi, umocowanymi do ramy akwarium za pomocą gumowego krążka z uchwy­tem.