czwartek, 6 maja 2010

Bystrzyk barwny

Bystrzyk barwny (Hyphessobrycon callistus). Gatunek ten nazywany jest inaczej „bystrzykiem z Serpa". Znanych jest wiele jego podgatunków. Zamieszkuje on Amerykę Południową - zarosłe, ciemne wody dżungli brazylijskiej, głównie w środkowym i dolnym biegu rzek. Do Europy ryby akwariowe sprowadzone został po raz pierwszy w 1930 r. Bystrzyk barwny dorasta do 5 cm długości. Samiec jest od samicy nieco mniejszy, smuklejszy i jaskrawiej ubarwiony (silniej zaznacza się czerwony kolor w ubarwieniu płetw).

Jest to rybka bardzo żywotna, o spokojnym usposobieniu. Wymaga zbiorników o pojemności od 20 do 50 1, dobrze obsadzonych roślinami. Oświetlenie wystarczy słabe. Woda powinna być czysta, jednakże rzadko zmieniana, o temperaturze 23—26°, twardości 6°DH i pH bliskim 7,0. Pożywienie tej ryby stanowi pokarm żywy i suchy plankton.

Dobre wyniki rozmnażania bystrzyków zależą od starannego doboru osobników rozpłodowych i cierpliwości hodowcy. W akwarystyka zbiorniku rozpłodowym wymagana jest woda o temp. 26—28°, ocieniona pływającymi roślinami i idealnie czysta, a podłoże - uprzednio starannie przemyte i wygotowane. Obsadę tarłową stanowią 2 samice i 1 samiec. Przebieg tarła jest bardzo burzliwy. Po złożeniu przez samice małej ilości czerwonawych jaj, które opadają na dno, tarlaki zabiera się, a akwarium zaciemnia papierem na 4 dni. Larwy wykluwają się po 1—2 dniach, a po 5—6 narybek zaczyna już spożywać najdrobniejszy plankton, początkowo wymoczki, a gdy nieco podrośnie — larwy oczlików.