piątek, 7 maja 2010

Bystrzyk neonowy

Bystrzyk neonowy {Paracheirodon innesi). Zamieszkuje dorzecze górnej Amazonki (Ameryka Południowa), głównie przybrzeżne strefy rzek i jezior dżungli. Żyje gromadnie. Do Europy sprowadzony w 1936 r. Odznacza się efektownym ubarwieniem, dobrze widocznym w niezbyt oświetlonym miejscu ryby akwariowe dorastają on do 3—4 cm długości.

Jedynymi cechami rozpoznawczymi samców jest bardziej smukły kształt ciała niż u samic oraz nieco mniejsze rozmiary. Jest to bardzo spokojna i żywotna ryba; może być trzymana razem z innymi 0 łagodnym usposobieniu. Żywi się pokarmem żywym, jak i suchym planktonem. Wymaga akwarium ocienionego, małego lub średniej wielkości, niezbyt gęsto obsadzonego roślinami. Wymaga wody o temp. 20—25°, bardzo miękkiej (najwyżej 2—4 °DH), nieco kwaśnej (pH — 6,5) i bardzo czystej. Rozmnażanie w warunkach akwaryjnych jest bardzo trudne. Akwarium musi być idealnie czyste, najlepiej całkowicie szklane, o podłożu ze szklanych kulek lub dobrze przemytego żwirku, z niewielką obsadą roślinną, zacienione.

Woda powinna być czysta; optymalna jej twardość — 2—4° DH, pH — 6,5. Do rozpłodu wybiera się parę ryb młodych, dojrzałych płciowo. Po złożeniu przez samicę jaj (100—150 szt.) tarlaki usuwa się, a akwaria zaciemnia. Rybki wylęgają się po 1 dniu, ale dopiero po 5—6 dniach swobodnie pływają 1 pobierają delikatny, żywy pokarm. Dalszy wychów nie nastręcza większych trudności.