czwartek, 13 maja 2010

Karaś złoty [2/2]

Złote rybki mogą być trzymane w stosunkowo wysokich akwariach o pojemności ponad 100 1, obsadzonych silnie zakorzeniającymi się roślinami lub ze znaczną ilością roślin pływających, np. moczarki. Ryby akwariowe te nie są wrażliwe na niską temperaturę wody (wytrzymują nawet +4°); najlepiej chowają się przy temp. 14—20° (welony i teleskopy wymagają około 18°).

Akwarium musi być dobrze napowietrzane. Pewne obniżenie temperatury wody w okresie zimowym zapewnia pomyślniejsze przezimowanie ryb. Karasie złote i wszystkie ich odmiany żywi się rozwielitkami i innym dużym planktonem, larwami komarów a także rozdrobnionymi dżdżownicami. Pokarm suchy może być skarmiany tylko w niewielkich ilościach. Rozpłód przeprowadza się w stosunkowo dużych zbiornikach, dobrze obsadzonych roślinami o miękkich liściach. Poziom wody, świeżej i możliwie czystej, pożądany dość niski, temperatura wody — 20—24°. Podłoże powinien stanowić dobrze przemyty, gruboziarnisty piasek. Na obsadę rozpłodową przeznacza się 2—3 samce i 1 samicę, która składa wcześnie rano na liściach i pędach roślin od 500 do paru tysięcy jaj. Po skończonym tarle ryby odławia się. Wyląg następuje po 3—6 dniach, a po dalszych 2 dniach narybek zaczyna przyjmować pokarm. Żywi się je początkowo wymoczkami, oczlikami oraz sproszkowanym żółtkiem, później drobniejszym i większym planktonem. Młode rybki dopiero po 8—12 miesiącach uzyskują kolory i kształty ryb dorosłych.

Karaś złoty [1/2]