czwartek, 13 maja 2010

Karpiowate (Cyprlnldae)

Rodzina karpiowatych jest najliczniejsza wśród ryb kostnoszkieletowych, gdyż obejmuje ona około 1400 gatunków, różnej wielkości, od drobnych aż do wielkości karpia. Ciało ryb karpiowatych jest tylko słabo bocznie spłaszczone. Płetwa grzbietowa — zawsze pojedyncza, płetwy tłuszczowej brak inne pomocne strony ryby akwariowe.

Pysk — mniej lub więcej wysuwalny, jama ustna bezzębna, głowa naga (bez łusek), niekiedy opatrzona wąsami, cały tułów natomiast dość równomiernie pokryty łuskami. W ubarwieniu czy kształcie ciała samic i samców zachodzą tylko minimalne różnice. Karpiowate zasiedlają wyłącznie wody słodkie, jedne gatunki żyją w wodach bystro płynących, inne w stawach i jeziorach. Pokarm ich stanowią rośliny i plankton. Samice składają ikrę na roślinach lub luzem. Gatunki z tej rodziny występują w wodach Europy, Ameryki Północnej i Środkowej, Azji i Afryki.

Liczne z nich trzymane są w akwariach ze względu na piękne ubarwienie i stosunkowo łatwą hodowlę. Wymagania co do składu wody i jej temperatury są różne u rozmaitych gatunków tej rodziny. Nie są one zbyt wymagające co do pokarmu i hodowla ich nie stwarza dużych trudności. Są to ryby towarzyskie, nadające się do trzymania w większych ilościach, nawet łącznie z innymi gatunkami. Ich ujemną cechą jest rycie w podłożu. Niektóre gatunki afrykańskie odznaczają się odmienną biologią rozrodu są bowiem w przeciwieństwie do pozostałych ryb tej rodziny żyworodne.