środa, 5 maja 2010

Ryby krajowe czy egzotyczne

W niniejszej książce ograniczono się do opisania tylko 40 gatunków ryb akwariowych z 11 rodzin. Są to ryby możliwe u nas do nabycia, a przy tym hodowla ich jest względnie prosta. Spośród nich 35 gatunków, to ryby akwariowe egzotyczne, będące przedstawicielami fauny różnych kontynentów, odznaczające się bogatym ubarwieniem lub interesującą biologią, reszta zaś - 5 gatunków — należy do ryb krajowych; można je polecić z czystym sumieniem miłośnikom fauny krajowej do chowu w niewielkich akwariach amatorskich.

Gatunki te z (wyjątkiem jednego niezbyt dawno u nas zaaklimatyzowanego) dość łatwo rozmnażają się w niewoli. Poszczególne gatunki opisane są w obrębie rodzin, do których należą, w kolejności alfabetycznej polskich nazw gatunkowych. W opisach zwrócono szczególną uwagę na pochodzenie danego gatunku, cechy płciowe oraz warunki chowu i rozpłodu. Pominięto natomiast, ze względu na brak miejsca, opisy kształtu ciała i ubarwienia, które to cechy są widoczne na kolorowych planszach. Wszystkie omawiane tu gatunki należą do grupy ryb kostnoszkieletowych.

Przy oglądaniu tablic barwnych należy pamiętać, że znajdujące się na nich kolorowe wizerunki ryb tylko w pewnym stopniu oddają barwy najczęściej spotykane i najbardziej charakterystyczne dla danego gatunku. Barwy ciała ryb wykazują bowiem i w naturze dużą zmienność i to zarówno w obrębie gatunku jak i nawet u jednego osobnika. Ulegają one m. in. zmianie zarówno w zależności od rodzaju podłoża czy temperatury wody jak i w zależności od natężenia i rodzaju światła i kierunku padania jego promieni.